Name: Oussouby Sacko

Title: President of Kyoto Seika University

URL: www.kyoto-seika.ac.jp/eng/