/

Harajuku Omotesando Genki Matsuri — Super Yosakoi 2013