• SHARE

Sample newspaper article

2015年ミラノ国際博覧会で、日本の東北の祭りと、同地域の2011年の破壊的な地震と津波からの復興を展示する「ジャパンデー」パレードに参加するため、青森のねぶた祭りの山車がイタリアへ向けて出発した。仏教の神様を描いた高さ4.5メートル、全長6メートルの紙製のねぶたは、職人の北村隆さん(66)が約1ヶ月かけて作ったものだ。ねぶたは、パーツに分解されて、5月13日に船で日本を出発し、6月下旬にイタリアのジェノバに到着する予定だ。ねぶた祭りは日本で最も有名で人気のある夏祭りの1つで、大きな紙製の山車が8月の第1週に開催される祭りの間、青森市内を練り歩く。 (May 14)

Words and phrases

ミラノ国際博覧会 (Mirano Kokusai Hakurankai) Milan Expo; 日本の (Nihon-) Japan’s; 東北の (Tōhoku-) Northeastern; 祭り (matsu-) festivals; 同地域 (dōchiiki) the region; 破壊的な (hakaiteki-) devastating; 地震 (jishin) earthquake; 津波 (tsunami) tsunami; 復興 (fukkō) recovery; 展示する (tenji-) showcasing; 参加する (sanka-) participate in; 青森 (Aomori) Aomori; 山車 (dashi) float; 向けて出発した (mu- shuppatsu-) heading to; 仏教の (Bukkyō-) Buddhist; 神様 (kamisama) deities; 描いた (ega-) featuring; 高さ (taka-) tall; 全長 (zenchō) long; 紙製 (kamisei) paper-made; 職人 (shokunin) artist; 約 (yaku) about; 作った (tsukut-) made; 分解され (bunkai-) disassembled into; 船 (fune) ship; 6月下旬 (Rokugatsu gejun) late June; 到着する (tōchaku-) arrive; 予定 (yotei) is scheduled to; 最も有名な (motto-yūmei-) most famous; 人気のある (ninki-) popular; 週 (shū) week; 開催される (kaisai-) held; 間 (aida) during; 市内 (shinai) city; 練り歩く (ne-aru-) carried through

Sample radio or television report

2015-nen Mirano Kokusai Hakurankai-de, Nihon-no Tōhoku-no matsuri-to, dōchiiki-no 2011-nen-no hakaitekina jishin-to tsunami-kara-no fukkō-o tenji-suru “Japan Dē” parēdo-ni-sanka-suru-tame, Aomori-no Nebuta Matsuri-no dashi-ga Itaria-ni mukete shuppatsu-shimashita. Bukkyō-no kamisama-o egaita takasa 4.5 mētoru, zenchō 6-mētoru-no kamisei-no nebuta-wa, nebuta shokunin-no Kitamura Takashi-san, 66-sai-ga, yaku ikkagetsu kakete tsukutta-mono-desu. Nebuta-wa, pātsu-ni bunkai-sarete, 5-gatsu 13-nichi-ni fune-de Nihon-o shuppatsu-shi, 6-gatsu gejun-ni Itaria-no Genova-ni tōchaku-suru yotei-desu. Nebuta Matsuri-wa Nihon-de mottomo yūmei-de ninki-no aru natsumatsuri-no hitotsu-de, ōkina kamisei-no dashi-ga 8-gatsu-no dai isshū-ni kaisai-sareru matsuri-no aida, Aomori shinai-o neriarukimasu.

Translation

A Nebuta Festival float from Aomori is heading to Italy to participate in a “Japan Day” parade at the 2015 Milan Expo, showcasing festivals in northeastern Japan and the region’s recovery from the devastating 2011 earthquake and tsunami. The 4.5-meter-tall, 6-meter-long paper float, featuring Buddhist deities, was made by Nebuta artist Takashi Kitamura, 66, who spent about a month putting it together. The float, disassembled into parts, left Japan by ship on May 13 and is scheduled to reach Genoa, Italy, in late June. The Nebuta Festival is one of Japan’s most famous and popular summer festivals, and large paper floats are carried through the city of Aomori during the festival, which is held in the first week of August.

Conversation between acquaintances

A: Aomori-no Nebuta Matsuri-no dashi-ga Mirano Kokusai Hakurankai-de tenji sareru sō-desu-ne.

(I heard that a Nebuta Festival float from Aomori will be on display at the Milan Expo.)

B: 2011-nen-no hakaitekina jishin-to tsunami-kara-no fukkō-o apiiru-suru tame-da sō-desu-yo.

(It is meant to demonstrate the region’s recovery from the devastating 2011 earthquake and tsunami.)

Conversation between a husband and wife

H: Nebuta Matsuri-wa Nihon-de mottomo ninki-no aru natsumatsuri-no hitotsu da-ne.

(Nebuta Festival is one of Japan’s most popular summer festivals, isn’t it?)

W: Maitoshi 8-gatsu no dai isshū-ni kaisai-sareru no-yo.

(Every year it is held in the first week of August.)

(No. 1261)

In a time of both misinformation and too much information, quality journalism is more crucial than ever.
By subscribing, you can help us get the story right.

SUBSCRIBE NOW