Roster of winners in single-seat constituencies

(L) Liberal Democratic Party;
(KI) Kibo no To;
(K) Komeito;
(JC) Japanese Communist Party;
(CD) Constitutional Democratic Party;
(NI) Nippon Ishin no Kai;
(SD) Social Democratic Party;
(I) Independent

HOKKAIDO

No. 1 Daiki Michishita (CD)
No. 2 Takamori Yoshikawa (L)
No. 3 Satoshi Arai (CD)
No. 4 Hiroyuki Nakamura (L)
No. 5 Yoshiaki Wada (L)
No. 6 Takahiro Sasaki (CD)
No. 7 Yoshitaka Ito (L)
No. 8 Seiji Osaka (I)
No. 9 Manabu Horii (L)
No. 10 Hisashi Inatsu (K)
No. 11 Kaori Ishikawa (CD)
No. 12 Arata Takebe (L)

AOMORI

No. 1 Jun Tsushima (L)
No. 2 Tadamori Oshima (L)
No. 3 Jiro Kimura (L)

AKITA

No. 1 Hiroyuki Togashi (L)
No. 2 Katsutoshi Kaneda (L)
No. 3 Nobuhide Minorikawa (L)

IWATE

No. 1 Takeshi Shina (KI)
No. 2 Shunichi Suzuki (L)
No. 3 Ichiro Ozawa (I)

YAMAGATA

No. 1 Toshiaki Endo (L)
No. 2 Norikazu Suzuki (L)
No. 3 Ayuko Kato (L)

MIYAGI

No. 1 Toru Doi (L)
No. 2 Kenya Akiba (L)
No. 3 Akihiro Nishimura (L)
No. 4 Shintaro Ito (L)
No. 5 Jun Azumi (I)
No. 6 Itsunori Onodera (L)

FUKUSHIMA

No. 1 Emi Kaneko (I)
No. 2 Takumi Nemoto (L)
No. 3 Koichiro Genba (I)
No. 4 Ichiro Kanke (L)
No. 5 Masayoshi Yoshino (L)

GUNMA

No. 1 Asako Omi (L)
No. 2 Toshiro Ino (L)
No. 3 Hiroyoshi Sasagawa (L)
No. 4 Tatsuo Fukuda (L)
No. 5 Yuko Obuchi (L)

TOCHIGI

No. 1 Hajime Funada (L)
No. 2 Akio Fukuda (I)
No. 3 Kazuo Yana (L)
No. 4 Tsutomu Sato (L)
No. 5 Toshimitsu Motegi (L)

IBARAKI

No. 1 Yoshinori Tadokoro (L)
No. 2 Fukushiro Nukaga (L)
No. 3 Yasuhiro Hanashi (L)
No. 4 Hiroshi Kajiyama (L)
No. 5 Akimasa Ishikawa (L)
No. 6 Ayano Kunimitsu (L)
No. 7 Kishiro Nakamura (I)

SAITAMA

No. 1 Hideki Murai (L)
No. 2 Yoshitaka Shindo (L)
No. 3 Hitoshi Kikawada (L)
No. 4 Yasushi Hosaka (L)
No. 5 Yukio Edano (CD)
No. 6 Atsushi Oshima (KI)
No. 7 Saichi Kamiyama (L)
No. 8 Masahiko Shibayama (L)
No. 9 Taku Otsuka (L)
No. 10 Taimei Yamaguchi (L)
No. 11 Ryuji Koizumi (I)
No. 12 Atsushi Nonaka (L)
No. 13 Shinako Tsuchiya (L)
No. 14 Hiromi Mitsubayashi (L)
No. 15 Ryosei Tanaka (L)

CHIBA

No. 1 Hiroaki Kadoyama (L)
No. 2 Takayuki Kobayashi (L)
No. 3 Hirokazu Matsuno (L)
No. 4 Yoshihiko Noda (I)
No. 5 Kentaro Sonoura (L)
No. 6 Hiromichi Watanabe (L)
No. 7 Ken Saito (L)
No. 8 Yoshitaka Sakurada (L)
No. 9 Masatoshi Akimoto (L)
No. 10 Motoo Hayashi (L)
No. 11 Eisuke Mori (L)
No. 12 Yasukazu Hamada (L)
No. 13 Takaki Shirasuka (L)

TOKYO

No. 1 Banri Kaieda (CD)
No. 2 Kiyoto Tsuji (L)
No. 3 Hirotaka Ishihara (L)
No. 4 Masaaki Taira (L)
No. 5 Kenji Wakamiya (L)
No. 6 Takayuki Ochiai (CD)
No. 7 Akira Nagatsuma (CD)
No. 8 Nobuteru Ishihara (L)
No. 9 Isshu Sugawara (L)
No. 10 Hayato Suzuki (L)
No. 11 Hakubun Shimomura (L)
No. 12 Akihiro Ota (K)
No. 13 Ichiro Kamoshita (L)
No. 14 Midori Matsushima (L)
No. 15 Tsukasa Akimoto (L)
No. 16 Hideo Onishi (L)
No. 17 Katsuei Hirasawa (L)
No. 18 Naoto Kan (CD)
No. 19 Yohei Matsumoto (L)
No. 20 Seiji Kihara (L)
No. 21 Akihisa Nagashima (KI)
No. 22 Tatsuya Ito (L)
No. 23 Masanobu Ogura (L)
No. 24 Koichi Hagiuda (L)
No. 25 Shinji Inoue (L)

KANAGAWA

No. 1 Jun Matsumoto (L)
No. 2 Yoshihide Suga (L)
No. 3 Hachiro Okonogi (L)
No. 4 Yuki Waseda (CD)
No. 5 Manabu Sakai (L)
No. 6 Yoichiro Aoyagi (CD)
No. 7 Keisuke Suzuki (L)
No. 8 Kenji Eda (I)
No. 9 Hirofumi Ryu (KI)
No. 10 Kazunori Tanaka (L)
No. 11 Shinjiro Koizumi (L)
No. 12 Tomoko Abe (CD)
No. 13 Akira Amari (L)
No. 14 Jiro Akama (L)
No. 15 Taro Kono (L)
No. 16 Hiroyuki Yoshiie (L)
No. 17 Karen Makishima (L)
No. 18 Daishiro Yamagiwa (L)

NIIGATA

No. 1 Chinami Nishimura (CD)
No. 2 Eiichiro Washio (I)
No. 3 Takahiro Kuroiwa (I)
No. 4 Makiko Kikuta (I)
No. 5 Hirohiko Izumida (L)
No. 6 Shuichi Takatori (L)

TOYAMA

No. 1 Hiroaki Tabata (L)
No. 2 Mitsuhiro Miyakoshi (L)
No. 3 Keiichiro Tachibana (L)

ISHIKAWA

No. 1 Hiroshi Hase (L)
No. 2 Hajime Sasaki (L)
No. 3 Shoji Nishida (L)

FUKUI

No. 1 Tomomi Inada (L)
No. 2 Tsuyoshi Takagi (L)

YAMANASHI

No. 1 Katsuhito Nakajima (I)
No. 2 Noriko Horiuchi (L)

NAGANO

No. 1 Takashi Shinohara (I)
No. 2 Mitsu Shimojo (KI)
No. 3 Yosei Ide (KI)
No. 4 Shigeyuki Goto (L)
No. 5 Ichiro Miyashita (L)

GIFU

No. 1 Seiko Noda (L)
No. 2 Yasufumi Tanahashi (L)
No. 3 Yoji Muto (L)
No. 4 Shunpei Kaneko (L)
No. 5 Keiji Furuya (L)

SHIZUOKA

No. 1 Yoko Kamikawa (L)
No. 2 Tatsunori Ibayashi (L)
No. 3 Hiroyuki Miyazawa (L)
No. 4 Yoshio Mochizuki (L)
No. 5 Goshi Hosono (KI)
No. 6 Shu Watanabe (KI)
No. 7 Minoru Kiuchi (L)
No. 8 Ryu Shionoya (L)

AICHI

No. 1 Hiromichi Kumada (L)
No. 2 Motohisa Furukawa (KI)
No. 3 Shoichi Kondo (CD)
No. 4 Shozo Kudo (L)
No. 5 Hirotaka Akamatsu (CD)
No. 6 Hideki Niwa (L)
No. 7 Shiori Yamao (I)
No. 8 Tadahiko Ito (L)
No. 9 Yasumasa Nagasaka (L)
No. 10 Tetsuma Esaki (L)
No. 11 Shinichiro Furumoto (KI)
No. 12 Kazuhiko Shigetoku (I)
No. 13 Kensuke Onishi (KI)
No. 14 Soichiro Imaeda (L)
No. 15 Yukinori Nemoto (L)

MIE

No. 1 Norihisa Tamura (L)
No. 2 Masaharu Nakagawa (I)
No. 3 Katsuya Okada (I)
No. 4 Norio Mitsuya (L)

SHIGA

No. 1 Toshitaka Ooka (L)
No. 2 Kenichiro Ueno (L)
No. 3 Nobuhide Takemura (L)
No. 4 Hiroo Kotera (L)

NARA

No. 1 Shigeki Kobayashi (L)
No. 2 Sanae Takaichi (L)
No. 3 Taido Tanose (L)

KYOTO

No. 1 Bunmei Ibuki (L)
No. 2 Seiji Maehara (I)
No. 3 Kenta Izumi (KI)
No. 4 Hideyuki Tanaka (L)
No. 5 Taro Honda (L)
No. 6 Hiroshi Ando (L)

OSAKA

No. 1 Hiroyuki Onishi (L)
No. 2 Akira Sato (L)
No. 3 Shigeki Sato (K)
No. 4 Yasuhide Nakayama (L)
No. 5 Toru Kunishige (K)
No. 6 Shinichi Isa (K)
No. 7 Naomi Tokashiki (L)
No. 8 Takashi Otsuka (L)
No. 9 Kenji Harada (L)
No. 10 Kiyomi Tsujimoto (CD)
No. 11 Hirofumi Hirano (I)
No. 12 Tomokatsu Kitagawa (L)
No. 13 Koichi Munekiyo (L)
No. 14 Takashi Nagao (L)
No. 15 Naokazu Takemoto (L)
No. 16 Kazuo Kitagawa (K)
No. 17 Nobuyuki Baba (NI)
No. 18 Takashi Endo (NI)
No. 19 Hodaka Maruyama (NI)

HYOGO

No. 1 Masahito Moriyama (L)
No. 2 Kazuyoshi Akaba (K)
No. 3 Yoshihiro Seki (L)
No. 4 Hisayuki Fujii (L)
No. 5 Koichi Tani (L)
No. 6 Masaki Ogushi (L)
No. 7 Kenji Yamada (L)
No. 8 Hiromasa Nakano (K)
No. 9 Yasutoshi Nishimura (L)
No. 10 Kisaburo Tokai (L)
No. 11 Takeaki Matsumoto (L)
No. 12 Tsuyoshi Yamaguchi (L)

WAKAYAMA

No. 1 Shuhei Kishimoto (KI)
No. 2 Masatoshi Ishida (L)
No. 3 Toshihiro Nikai (L)

HIROSHIMA

No. 1 Fumio Kishida (L)
No. 2 Hiroshi Hiraguchi (L)
No. 3 Katsuyuki Kawai (L)
No. 4 Masayoshi Shintani (L)
No. 5 Minoru Terada (L)
No. 6 Koji Sato (KI)
No. 7 Fumiaki Kobayashi (L)

OKAYAMA

No. 1 Ichiro Aisawa (L)
No. 2 Takashi Yamashita (L)
No. 3 Toshiko Abe (L)
No. 4 Gaku Hashimoto (L)
No. 5 Katsunobu Kato (L)

TOTTORI

No. 1 Shigeru Ishiba (L)
No. 2 Ryosei Akazawa (L)

SHIMANE

No. 1 Hiroyuki Hosoda (L)
No. 2 Wataru Takeshita (L)

YAMAGUCHI

No. 1 Masahiro Komura (L)
No. 2 Nobuo Kishi (L)
No. 3 Takeo Kawamura (L)
No. 4 Shinzo Abe (L)

TOKUSHIMA

No. 1 Masazumi Gotoda (L)
No. 2 Shunichi Yamaguchi (L)

KAGAWA

No. 1 Takuya Hirai (L)
No. 2 Yuichiro Tamaki (KI)
No. 3 Keitaro Ono (L)

KOCHI

No. 1 Gen Nakatani (L)
No. 2 Hajime Hirota (I)

EHIME

No. 1 Yasuhisa Shiozaki (L)
No. 2 Seiichiro Murakami (L)
No. 3 Yoichi Shiraishi (KI)
No. 4 Koichi Yamamoto (L)

FUKUOKA

No. 1 Takahiro Inoue (L)
No. 2 Makoto Oniki (L)
No. 3 Atsushi Koga (L)
No. 4 Hideki Miyauchi (L)
No. 5 Yoshiaki Harada (L)
No. 6 Jiro Hatoyama (L)
No. 7 Satoshi Fujimaru (L)
No. 8 Taro Aso (L)
No. 9 Asahiko Mihara (L)
No. 10 Kozo Yamamoto (L)
No. 11 Ryota Takeda (L)

OITA

No. 1 Yoichi Anami (L)
No. 2 Seishiro Eto (L)
No. 3 Takeshi Iwaya (L)

SAGA

No. 1 Kazuhiro Haraguchi (I)
No. 2 Hiroshi Ogushi (KI)

MIYAZAKI

No. 1 Shunsuke Takei (L)
No. 2 Taku Eto (L)
No. 3 Yoshihisa Furukawa (L)

NAGASAKI

No. 1 Hideko Nishioka (KI)
No. 2 Kanji Kato (L)
No. 3 Yaichi Tanigawa (L)
No. 4 Seigo Kitamura (L)

KUMAMOTO

No. 1 Minoru Kihara (L)
No. 2 Takeshi Noda (L)
No. 3 Tetsushi Sakamoto (L)
No. 4 Yasushi Kaneko (L)

KAGOSHIMA

No. 1 Hiroshi Kawauchi (CD)
No. 2 Masuo Kaneko (L)
No. 3 Yasuhiro Ozato (L)
No. 4 Hiroshi Moriyama (L)

OKINAWA

No. 1 Seiken Akamine (JC)
No. 2 Kantoku Teruya (SD)
No. 3 Denny Tamaki (I)
No. 4 Kosaburo Nishime (L)

PHOTO GALLERY (CLICK TO ENLARGE)