Yutaka Ide Kantoku Sakuhin 'Kaichu Sansaku' 'Seijaku no Hikari'