Yuki Yuna wa Yusha de Aru: Washio Sumi no Sho — Dai 2-sho — Senko Joei