'Umibe no Lear' Kokai Kinen Masahiro Kobayashi Kantoku Oru Naito