Japanese animation

Uchu Senkan Yamato 2202: Ai no Senshitachi — Dai Rokusho “Kaisei-hen”