Tenryu-ku Kyu Misakubo-cho Gion no Hi, Osawa Kamashita no Taki