Japanese animation

Soreike! Anpanman: Kagayake! Kurun to Inochi no Hoshi