Japanese animation

“Sokyu no Fafner: The Beyond” Dai 4-wa “Chikara Naki Mono” Dai 5-wa “Oshiego” Dai 6-wa “Sono Katawara Ni”