voice actor Sumi Shimamoto retrospective

Shuku! Seiyu Debyu 40-shunen Sumi Shimamoto Seitansai 2019