Japanese animation / film event

Shin Bungeiza × Anime Sutairu Tokubetsu-hen Nihon Animeshon Eigashi “Hakujaden” “Taiyo no Oji Horusu no Dai Boken”