/

Shin Bungeiza × Anime Sutairu Serekushon Vol. 90: Kokai 30-shunen 'Oritsu Uchu Gun Oneamisu no Tsubasa' o Miru