Sekai no Eiga Sakka Vol. 184: Haru no Yo no, Andrei Tarkovsky