Sekai no Eiga Sakka Vol. 181: Sore wa Kagayaki no Toki — Eric Rohmer