Japanese animation

Neko Neko Nihonshi: Ryoma no Hachamecha Taimu Toraberu Zeyo!