Japanese animation

Kido Senshi Gundam: Gyakushu no Shaa