Japanese animation

Gekijo-ban “Oshitsu Kyoshi Heine”