Japanese animation

Gekijo-ban Haikara-san ga Toru: Kohen — Hana no Tokyo Dai-roman