kabuki

Cinema Kabuki: Onnagoroshi Abura no Jigoku (Koshiro)