Animation / director Hermina Tyrlova retrospective

“Cheko Anime no Haha” Hermina Tyrlova Rasuto Rodosho: Onna no Ko no Kokoro o Tsumuida 20 Sakuhin 228-fun o Ikkini Miru Kai